Eindstrijd, De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam

Eindstrijd is een bundel essays en polemieken over het gevecht van de orthodoxe islam tegen de moderniteit.

De titel Eindstrijd is ontleend aan islamitische beschouwingen over de strategie die in de strijd tegen het liberale Westen gebruikt moet worden. Islamitische denkers als Sayyid Qutb, Hasan al-Banna en hun navolgers zijn van oordeel dat de eerste ronde (al-ğawla al-ūlā) in dit conflict in 1683 is geëindigd bij het ontzet van Wenen. De islam heeft daarmee de eerste slag verloren.

In de tweede ronde wordt de strijd van de kant van de islam niet langer door een staat geleverd, maar door particulieren en hun organisaties, zoals de NGO Al-Qaida. In deze fase staat de islam er goed voor. Europa is ideologisch verzwakt, het is nu of nooit. Immers, steeds meer moslims zetten vraagtekens bij de religieuze en maatschappelijke dwingelandij van ayatollahs en moefti’s. Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting ondermijnen de grip van het traditionele islamitische establishment op de gelovigen. Wanneer het proces van collectieve uittredingen eenmaal op gang komt, is er voor hen geen houden meer aan. Daarom proberen zij de bron van vrije gedachten, het Westen, onder controle te krijgen.

De traditionele islam deelt de wereld in tweeën: het Huis van Oorlog en het Huis van de Islam. Dit is geenszins een excentrieke leerstelling die alleen door fundamentalisten wordt aangehangen. In Europa rust er inmiddels een taboe op het spreken over dergelijke onaangename feiten. Mede dankzij het intimideren en vermoorden van prominente islamcritici is het de fanatici al gelukt de westerse vrijheden te beperken.

Eindstrijd is een collectie van kritische beschouwingen over de in de islamitische wereld gangbare oppositie tegen het vrije Westen, geschreven door enkele van de meest vooraanstaande Amerikaanse en Europese deelnemers aan het islamdebat, van godfather Bernard Lewis tot columnist Paul Cliteur en van arabist Hans Jansen tot afvallige Ibn Warraq.

Op donderdag 2 april 2009 nam Mark Rutte in de Vrijdenkersruimte op het Binnenhof het eerste exemplaar van Eindstrijd in ontvangst uit handen van Mat Herben.

 

Titel: Eindstrijd
Samenstelling: Hans Jansen en Bert Snel
Omvang: 392 pag.
Formaat: 17 x 24 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2404 8
Prijs: € 22,50 (incl. 6% BTW)

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten is een vrijmoedige inleiding op de islam in de vorm van 250 antwoorden op deels prangende vragen. De Koran, geloven moslims, is het letterlijke woord van God. Zo’n geloofspunt is moeilijk te controleren. Erger nog, het is zelfs helemaal niet te controleren. In ieder geval neemt de Koran, woord van God of niet, geen blad voor de mond wanneer het gaat over de ongelovigen.
Niet-moslims worden in de Koran zonder pardon als beesten aangeduid. Als varkens, apen, ezels of ‘de slechtste viervoeters’. Bovendien draagt de Koran de moslims nadrukkelijk op de ongelovigen te bestrijden.

Dit boekje geeft antwoorden op de met de dag urgentere vragen die zulke islamitische geloofspunten oproepen. Het islamitisch gedachtegoed met bijbehorend jargon (halal en haram, fitna en jihad) wordt uitgelegd, niet met de bedoeling moslims te kwetsen maar met de bedoeling andersdenkenden het te laten begrijpen – voor zover dat ooit mogelijk is voor mensen die niet met deze dogmatische leer zijn opgevoed.

Titel: Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten
Auteur: Hans Jansen
Omvang: 200 pag.
Formaat: 12,5 x 20 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2403 1
Prijs: € 15,95 (incl. BTW)

ISBN 978 90 490 2427 7 (eBook)
Prijs: € 7,50 (incl. BTW)

Bombrieven

Bombrieven is een unieke correspondentie tussen Hans Jansen en Abdul-Jabbar van de Ven over de positie van de islam in het ‘vrije’ Westen. De een is een kritische arabist, hoogleraar aan een Nederlandse universiteit; de ander een bekeerling die in Medina de islam bestudeerde. Een ‘kruisridder’ vs. een ‘jihadstrijder’. Maar beiden bedienen zich alleen van het woord. Een discussie op het scherpst van de snede. Hoe zal onze samenleving zich ontwikkelen? Richting sharia of gaan we ten onder in een liberaal Sodom en Gomorrah? De Clash of Civilizations in de polder.

Titel: Bombrieven
Auteurs: Hans Jansen en Abdul-Jabbar van de Ven
Omvang: 232 pag.
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2701 8
Prijs: € 18,50 (incl. BTW)

De islam, de moslims en ik

De islam, de moslims en ik is een openhartig boek, waarin Samira Bouchibti op meeslepende en intieme wijze vertelt over haar jeugd als Marokkaanse immigrant in Nederland en over het leven van haar ouders hier en in Marokko. In het verlengde van deze autobiografische schetsen trekt Samira van leer tegen misstanden binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

Samira heeft zich onder andere als parlementariër ingezet voor de Nederlandse democratie. Voor zover bepaalde tradities botsen met de waarden van de westerse rechtsstaat, roept ze haar geloofsgenoten op hun levensstijl te vernieuwen, te herijken. Samira maakt zich sterk voor een ‘duurzame’ islam.

Auteur Bouchibti overhandigt politicus Fred Teeven het eerste exemplaar van De islam, de moslims en ik, tijdens de feestelijke presentatie in Dudok, Den Haag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: De islam, de moslims en ik
Auteur: Samira Bouchibti
ISBN: 978 90 490 2607 3
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (paperback)
Omvang: 200 p.
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (pb)
Releasedatum: 25 april 2012
prijs: 16,95 euro