Frank Schaake

Na een werkend leven van bijna veertig jaar, zowel in de publieke als in de private sector, schreef Frank Schaake twee boeken over onderwerpen die hem na aan het hart liggen. 

Zijn boek Ida Sipora verschijnt eind 2015 en heeft als ondertitel: Hoe een onbekend leven leidde tot een beroemde dood, de vrouw die Jan Wolkers inspireerde tot het levenseinde van Olga in Turks Fruit. In deze  indringende biografie beschrijft Schaake het bijzondere leven van zijn jong overleden oudere halfzuster. Aan het eind van dit boek schrijft hij ook kort iets over de suïcidepoging die hij op twintigjarige leeftijd, na het overlijden van zijn zuster, ondernam, maar die niet slaagde. Op die korte passage in Ida Siporakreeg Schaake zoveel reacties dat hij besloot om zich te gaan verdiepen in het verschijnsel niet-geslaagde suïcidepogingen in ons land. 

Dat leidde tot zijn tweede boek: 24 van de 100.000, gesprekken met overlevers van suïcidale perioden dat medio februari 2020 verscheen. Hierin vertellen 24 mensen, onder wie de auteur zelf, over de suïcidale periode(n) in hun leven: hoe kwamen zij er in terecht, hoe gingen ze er mee om, hoe kwamen ze er weer uit, hoe gaat het nu met ze? Naar aanleiding van deze uitzonderlijke levensverhalen geeft het boek tevens een beeld van diverse aspecten van suïcidaliteit in Nederland, hoe wij daar mee omgaan, en welke opvallende lacunes er in ons land op dit gebied nog blijken te bestaan en wat daaraan gedaan zou kunnen worden. 

Frank Schaake studeerde rechten in Leiden en woont in Oegstgeest.