De historische Mohammed. De Mekkaanse verhalen

Hans JansenDe historische Mohammed. De Mekkaanse verhalen is de neerslag van een zoektocht naar de échte Mohammed. Wie was hij eigenlijk? Met deze vraag in het achterhoofd begon arabist Hans Jansen de islamitische bronnen over het leven van de profeet Mohammed te herlezen en de verschillende overleveringen met elkaar te vergelijken. Gewapend met een uitgebreide kennis van de Arabische wereld en een fikse dosis gezond verstand onderwerpt de auteur de moslimtraditie aan een kritisch onderzoek. Een beroep doen op de hand van God, die een en ander nu eenmaal zo geregeld heeft, is er voor historici immers niet bij. Maar valt de historische waarheid wel te achterhalen? Hoe betrouwbaar zijn de verhalen over de grondlegger van de islam? En hoeveel historische waarheid verdraagt een gelovige?

Dit boek is het eerste deel van een tweeluik. Deel twee handelt over Mohammeds tijd in Medina. Beide delen zijn afzonderlijk te lezen.


‘De historische Mohammed [is] een kritisch en up-to-date boek over het begin van de islam, … moedig, belangrijk en om zijn toegankelijkheid uniek.’

—Wim Raven, NRC Handelsblad


‘Jansen presteert met zijn boek een kunststukje: een historisch-wetenschappelijk commentaar … dat inzicht geeft in de islamitische orthodoxie, leuk is om te lezen en ook nog eens een verbinding legt met onze tijd, dat doen niet veel arabisten hem na.’

—Machteld Allan, de Volkskrant


‘Jansens boek is moediger en pittiger dan de meeste Mohammedbiografieën.’

—Eildert Mulder, Trouw

 

Titel: De historische Mohammed. De Mekkaanse verhalen
Auteur: Hans Jansen
Omvang: 224 p.
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2412 3
Prijs: € 17,50 (incl.  BTW)

Uitgevertje spelen

Bert van der Veer doet in zijn onvolprezen cynische schrijfstijl verslag van zijn uitgeef-avonturen. Een jaar lang was hij een boekenman. De opkomst en ondergang van het imprint Bertolucci. Vijf boeken en 365 dagen hoofdpijn. Een nietsontziend verslag van het reilen en zeilen in het boekenvak. En Bert noemt namen!

Een must voor insiders, maar ook voor boekenliefhebbers die niet weten wie Oscar, Mai en Joost zijn.

Titel: Uitgevertje spelen
Auteur: Bert van der Veer
Omvang: 88 pag.
Formaat: 12,5 x 20 cm
ISBN 978 90 490 2603 5
Prijs: € 12,50 (incl. BTW)

De onzichtbare ayatollah

In De onzichtbare ayatollah leveren Carel Brendel, Hans Jansen en Nahed Selim bevlogen bijdragen aan het islamdebat.

In 2007 bond blogger en oud-journalist (AD, Het Parool, Vrij Nederland) Carel Brendel (1949) met zijn legendarische pamflet Het verraad van links de strijd aan met de struisvogelpolitiek van socialistisch Nederland. Job Cohen en de zijnen weigeren ondubbelzinnig stelling te nemen tegen de anti-democratische tendensen binnen de traditionele islam. In De Onzichtbare Ayatollah verdiept Brendel zijn polemiek. Op onnavolgbare wijze legt hij bloot hoe activisten en querulanten als René Danen en Mohamed Rabbae stelselmatig onze democratie ondermijnen. Ook het allom bejubelde integratieboegbeeld Ahmed Marcouch moet het ontgelden. Hoe bedreigend is zijn flirt met de Moslimbroederschap? Brendel maakt schoon schip.

De arabist Hans Jansen (1942-2015) ontpopte zich in het roemruchte Proces Wilders tegen wil en dank als een sleutelfiguur. De voorpublicatie op de Hoeiboei-site van een deel van zijn bijdrage aan dit boek leidde er uiteindelijk toe dat de rechters met succes werden gewraakt. Het complete verhaal heeft u nu in handen, inclusief alle smakelijke details over ‘het diner’ en Jansens optreden als getuige-deskundige, aangevuld met beschouwingen over andere showprocessen, in Egypte, en de zaak-Nekschot.

De in Egypte geboren publicist en tolk Nahed Selim (1953) waarschuwt in haar bijdrage aan dit boek voor de voortschrijdende islamisering. Het lijkt wel of er, achter de schermen, een onzichtbare ayatollah aan de macht is. Het is volgens Selim de plicht van iedere democraat om Nederland te behoeden voor zijn destructieve invloed.

Titel: De Onzichtbare Ayatollah
Auteur: Carel Brendel, met bijdragen van Hans Jansen en Nahed Selim
Omvang: 248 pag.
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2405 5
Prijs: € 19,95 (incl.  BTW)
UITVERKOCHT

Het nut van God

Sinds de Verlichting wachten moderne intellectuelen op het einde van de religie zoals veel vrome joden wachten op de komst van de Messias. Dat einde van de religie zal er niet komen, want religie vervult een nuttige en onmisbare rol in het leven van velen. Het Nut van God wil laten zien waaruit, naar moderne opvattingen, die rol bestaat. Bij de beschrijving hiervan hoeft niet veel onderscheid gemaakt te worden tussen de traditionele godsdiensten en bewegingen en sekten van meer recente oorsprong als Scientology, de Bhagwan, de Moonies, Heaven’s Gate, natuur- en gebedsgenezing of de antroposofie van Rudolf Steiner.

Bij zijn rondgang langs de grote thema’s uit de wondere wereld van de godsdienst stelt Hans Jansen lastige kwesties onbevangen aan de orde. Waar ligt het onderscheid tussen extreme vroomheid en fundamentalisme? Zijn er vreemde en agressieve godsdiensten die een bedreiging vormen voor de Vrije Wereld? Zijn alle godsdiensten hetzelfde? Hoe zit het met de traditionele grote godsdiensten en de moderne wetenschap? Waarom geloven veel mensen zo graag dat het Einde der Tijden nabij is? Waarom zijn mensen bereid voor hun godsdienst te moorden – en zo nodig te sterven?

Een nuchter boek over een nog altijd beladen onderwerp.

Titel: Het Nut van God
Auteur: Hans Jansen
Omvang: 344 pag.
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2411 6
Prijs: € 19,95 (incl. BTW)

De laatste trein naar Auschwitz

In 1938 vlucht de Joodse familie Kamp uit Krefeld naar Nederland. Het gezin bestaat uit vader Fritz, moeder Inge en twee kleine zoontjes, Rolf enNico. Ook in Nederland zijn ze niet veilig. Na de Duitse inval verslechtert de situatie voor Joden stapsgewijs. De ouders worden geïnterneerd in Westerbork, terwijl Rolf en Nico op dertien onderduikadressen de oorlog doorkomen. Vader en moeder zijn met het laatste transport van Westerbork naar Auschwitz gesleept. Fritz is daar direct na aankomst vermoord. Inge overleeft de hel.

In dit boek zijn de herinneringen van Inge, Rolf en Nico bijeengebracht. In bescheiden autobiografische notities doen ze verslag van hun ervaringen. De historicus Coen Hilbrink schreef een essay dat deze oorlogsmemoires in context plaatst. Het voorwoord is van de hand van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Inge Kamp (1911-2009) was na de oorlog actief in de Joodse gemeenschap van het Zwitserse Lugano, waar ze zich in 1963 vestigde. Rolf Kamp (1934) is ingenieur en woont in Amsterdam. Nico Kamp (1937) is politicoloog en vervulde 42 jaar de functie van honorair Consul-Generaal der Nederlanden in Florence. Coen Hilbrink (1944) publiceerde diverse studies over WOII en de illegaliteit, waaronder zijn proefschrift De illegalen (1989). Hij woont in Zutphen.

Titel: De laatste trein naar Auschwitz
Auteurs: Inge, Rolf en Nico Kamp
ISBN: 978 90 490 2611 0
Formaat: 12,5 x 20 cm (paperback)
Omvang: 122 pag.
Releasedatum: mei 2013
prijs: € 11,95 (incl. BTW)

Spitten voor de moffen. Papa, waarom zat jij niet in het verzet?

Roel van DuijnRoel van Duijn (1943) heeft in Amerika het oorlogsdagboek van zijn vader teruggevonden. In dit schriftje uit 1944 beschrijft Gerard van Duijn (1900–1962) met humor en zelfspot de voor hém zwaarste dagen uit die woelige periode. De wereld stond in brand en papa Van Duijn toog met metalen bord en pijp met lijn 20 naar de duinen bij Ockenburgh, om daar als ‘gevorderde’ te worden ingezet. Hier liet de door hem zo gehate Wehrmacht hem meebouwen aan een megalomaan project van – zo veronderstelden de Duitsers – grote strategische waarde: de Atlantikwall.

Dit egodocument biedt een intiem kijkje in het gevoelsleven van een kleine man, gevangen in een wereldbrand, waar hij toch vooral zo weinig mogelijk betrokken bij wilde raken. Roel staat zeventig jaar later in zijn inleidende biografische notities stil bij de vraag of zijn vader laf was of wel degelijk een respectabele keuze heeft gemaakt, door nooit in het verzet te zijn gegaan. Uiteindelijk heeft senior een gezin met vijf kinderen, waarvan Roel de jongste was, veilig door de oorlog geloodst. Dat had voor hem de hoogste prioriteit, daarin te zijn geslaagd was zijn grote victorie.

Ter aanvulling van de integrale tekst van Gerards observaties, bevat dit boekje beschouwingen en jeugdherinneringen van Roel, achttien vrolijke schetsjes ontleend aan het dagboek en tweeëntwintig familiefoto’s.

Titel: Spitten voor de moffen. Papa, waarom zat jij niet in het verzet?
Auteurs: Roel en Gerard van Duijn
Omvang: 92 p. (met illustraties)
Formaat: 12,5 x 20 cm
ISBN: 978 90 490 2612 7
Prijs: € 12,50 (incl. BTW)

Diepvriesfiguur, Autobiografie van PD106043 in samenwerking met de AIVD

Roel van DuijnSinds 1961 werd activist en politicus Roel van Duijn, ‘het brein’ achter de Provo- en Kabouterbeweging, decennialang geschaduwd door zes overheidsdiensten, waaronder de BVD, de Politieke Inlichtingendienst en de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis. Zij creëerden een omvangrijk dossier (PD106043) dat bij de AIVD in de kluis ligt. Na een lange juridische strijd kreeg Van Duijn een deel van zijn dossier in handen.

Hij bleek te zijn gekwalificeerd als ‘diepvriesfiguur’ en zou in crisissituaties direct worden geïnterneerd in het kader van de ultra-geheime ‘Operatie Diepvries’.  In 1970 werd Van Duijn ontvoerd. Een misdrijf dat nimmer adequaat werd gerechercheerd. De AIVD houdt stukken achter over een mystery witness en wekt, net als eerder het OM en de politie, de schijn de daders in bescherming te nemen.

Roel van Duijn
Roel van Duyn in gemeente-archief Den Haag
Foto: Michiel Wijnbergh

Van Duijn vertelt zijn levensverhaal aan de hand van door spionnen en infiltranten gemaakte verslagen, waarvan een selectie integraal is opgenomen. Dat een leger geheim agenten tientallen jaren Van Duijns veelal ludieke acties observeerde, zet vraagtekens bij de manier waarop de Nederlandse geheime dienst zijn prioriteiten stelt.

 

 

 


Recensie

Roel van Duijn in handen van de BVD
Meindert Fennema
de Volkskrant, 21 april 2012

‘Het boek van Van Duijn ontleent zijn betekenis aan de invloed die de provo- en kabouterbeweging hebben gehad op het openbare leven in Nederland. Destijds was provo wereldnieuws. Het ontleent zijn spanning aan de confrontatie die hij aangaat met de geheime diensten die hem zo lang – veel en veel te lang – gevolgd hebben. Die spanning is drie dubbel gelaagd. Allereerst is er de strijd om de AIVD documenten waar hij recht op heeft en de lange bureaucratische weg die hij daarvoor moet bewandelen. Op die weg speelt ‘Mona Lisa’ een ijzersterke bijrol. Dan is er de spanning als hij de pakken AIVD documenten openmaakt en de verhalen leest die de geheime diensten over hem geproduceerd hadden. (ze zijn als bijlage opge Dat is soms confronterend. Nog confronterender zijn de ontmoetingen die hij heeft met een aantal inmiddels oude mannen die hem destijds bespioneerd hebben. Hoewel het boek met humor geschreven is kan Van Duijn de woede daarover niet altijd sublimeren.

Wie het boek leest komt onder de indruk van de creativiteit, de werkkracht, maar vooral de drive van de man die het politieke leven in Nederland diepgaand beïnvloed heeft. Roel van Duijn was de meest invloedrijke politicus van de jaren zestig. Hij leeft nu een teruggetrokken bestaan in Amsterdam-West. Op zijn deur heeft hij een wit bord gespijkerd waarop staat ‘consulent liefdesverdriet’. Bij de presentatie van zijn boek waren geen politici en hoogwaardigheidbekleders aanwezig. Het gezelschap bestond uit oude provo’s en hun sympathisanten. Er waren weinig journalisten. Toch is Roel van Duijn (Duyn) belangrijker geweest voor de Nederlandse politiek dan Pim Fortuijn (Fortuyn).’

Titel: Diepvriesfiguur. Autobiografie van PD106043 in samenwerking met de AIVD
Auteur: Roel van Duijn
ISBN: 978 90 490 2606 6
Formaat: 15,5 x 23,5 cm (paperback)
Omvang: 464 pag.
Releasedatum: 7 april 2012
Prijs:  49,95 (incl. BTW)

Gautam

Henk Krol

Gautam is het levensverhaal van een in Suriname geboren jongen. De eerste jaren van Gautams leven passeren vrij zorgeloos. Maar als hij negen is, verhuist hij naar Nederland, waar zijn moeder is hertrouwd met een strikt religieuze moslim. In het huishouden van zijn stiefvader wordt het afzien voor Gautam. Hij ontdekt dat hij op mannen valt, een levensstijl waarvoor in het streng islamitische gezin waar hij nu deel van uitmaakt, bepaald geen plaats is. Ze straffen hem, proberen hem te ‘genezen’. Gautams leven verandert in een hel. Zijn zoektocht naar genegenheid, begrip, een plaats waar hij zichzelf kan zijn, is lang. Henk Krol schreef op basis van gesprekken met Gautam dit aangrijpende boek.

Het turbulente leven van Gautam, bloedstollend opgetekend door Henk Krol. Een absolute aanrader.’
—Boris Dittrich

Goed boek
—Ahmed Marcouch

Een aangrijpend levensverhaal dat weer eens aantoont wat een gevecht het soms is om te kunnen zijn wie je bent.’
—Arthur Japin

Sweet sad story van een jonge god. Gautam laat je nooit meer los.’
—Gordon

Henk Krol

Henk Krol
Ahmed Marcouch en Jörgen Raymann nemen de eerste twee exemplaren in ontvangst van Henk Krol.
Foto’s: Geert van Tol.

 

Titel: Gautam
Auteur: Henk Krol
Omvang: 200 p.
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (pb)
ISBN 978 90 490 2505 2
Prijs: € 14,50 (incl.  BTW)

Het immigratietaboe. 10 wetenschappers over de feiten

Met het openen van de grenzen naar Oost-Europa en de snelle bevolkingsgroei in Afrika staat Nederland aan de vooravond van een nieuwe grote immigratiegolf. Wordt onze economie met de komst van al die vreemdelingen primair versterkt of juist verzwakt?

Joost Niemöller sprak met tien gerenommeerde wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de impact van immigratie. Dat onderzoek bleek vaak lastig uit te voeren door de taboevorming rond het onderwerp. Zodoende blijft de thematiek ook onderbelicht in de politiek en de media. Officiële rapporten brengen de data bij voorkeur geflatteerd. Wie harde feiten presenteert raakt geïsoleerd in het debat en wordt als niet politiek correct weggezet. Voor dit journalistieke boek verzamelde Joost Niemöller de cijfers die het establishment liever onder het tapijt veegt.

Titel: Het immigratietaboe. 10 wetenschappers over de feiten
Auteur: Joost Niemöller
ISBN: 978 90 490 2409 3
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (paperback)
Omvang: 358 p.
Verschijningsdatum: 24 mei 2012
prijs: € 24,50 (incl. BTW)

Als een pluisje in de wind

Als een pluisje in de wind is de soms onthutsende en dan weer ontroerende autobiografie van Bloeme Evers-Emden. Geboren in 1926 groeide ze op in, wat leek, de beschermde omgeving van een socialistisch Joods Amsterdams diamantslijpersgezin. In de oorlog verliest ze vrijwel haar gehele familie. Ze wordt zelf ook opgepakt maar weet uit de Hollandsche Schouwburg te ontsnappen en duikt onder. Ze wordt in 1944 verraden. Bloeme belandt in Auschwitz en wordt geselecteerd voor een werkkamp. In mei 1945 zijn het de Russen die haar bevrijden. Terug in Amsterdam slaagt ze erin een nieuw bestaan op te bouwen. Met Hans Evers sticht ze een gezin. Onder invloed van de kinderen krijgt huize Evers steeds meer orthodoxe trekken. De familie gaat kosjer eten. De oudste zoon, Raph, is sinds 1990 rabbijn.

Bloeme Evers
Bloeme en zoon Raph Evers
foto: Dirk P.H. Spits

Op latere leeftijd besluit Bloeme alsnog te gaan studeren, wanneer ze promoveert is ze 63. Als ontwikkelingspsychologe deed ze onder andere taboedoorbrekend onderzoek naar hoe onderduikkinderen op de oorlogsjaren terugkijken. In de resultaten van haar studies resoneert de pijn die ze zelf heeft geleden.

Met veel zelfspot en een kien oog voor detail maakt Bloeme ons deelgenoot van haar unieke leven. Op meeslepende wijze vertelt ze over de onderduik, de kampen, maar ook over haar eerste reis naar de jonge staat Israël en over haar geheime ‘Mossad-missie’ uit 1982 naar de Sovjet-Unie, waar ze contact legt met Joodse families die niet mogen uitreizen.

Hoe kan een mens na al het leed dat haar door de nazi’s is aangedaan, zo zachtmoedig, sterk en positief in het leven staan? Dat is het mysterie Bloeme Evers-Emden, een klein wonder dat dit boek zo onvergetelijk maakt.

bloeme evers
Jom Hasjoa-herdenking in de Hollandsche Schouwburg, 2011.
Bloeme en Raph in gezelschap van de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, (boven) en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (onder). foto’s: Dirk P.H. Spits

Titel: Als een pluisje in de wind
Auteur: Bloeme Evers-Emden
ISBN: 978 90 490 2610 3
Formaat: 13,5 x 21,5 cm (paperback)
Omvang: 248 p.
Releasedatum: 26 april 2012
prijs:  19,95  (incl. BTW)